Czy Twoje dziecko ma problem z odróżnieniem strony prawej i lewej?

dziewczynka na koniu

Czy Twoje dziecko ma problem z odróżnieniem strony prawej i lewej? Nie ma jeszcze wykształconej dominującej ręki? Czy zauważasz u dziecka niezborność ruchową, trudność w wykonywaniu naprzemiennych lub niezależnych ruchów? Może to świadczyć o problemach z integracją bilateralną. Integracja bilateralna to koordynacja i współpraca obu stron ciała w ruchu. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz zdolność koordynacji obu części podczas wykonywania wielu sekwencji ruchu. Trudności z integracją bilateralną mogą stwarzać czy potęgować takie problemy jak: nierozumienie instrukcji, problemy z czytaniem, pisaniem czy mówieniem. Aby wspomóc rozwój Twojego dziecka i zminimalizować trudności w wyżej opisanych sytuacjach skorzystaj z Hiposensoryki. W trakcie zajęć wspomagamy integrację bilateralną m.in. poprzez wykonywanie ćwiczeń obiema rękami równocześnie, niezależnie jedna od drugiej czy ćwiczeń wymagających przekraczania linii środka. Dzięki Hiposensoryce poprawia się:

  • świadomość ciała, orientacja w schemacie ciała
  • równowaga statyczna i dynamiczna
  • kontrola postawy
  • współpraca między półkulami mózgu
  • współpraca ciała w obrębie góra – dół, prawo – lewo, przód – tył
  • poczucie kierunku
  • pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu
  • automatyzacja ruchów
  • działanie funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi i pamięci

Zajęcia z Hiposensoryki rozwijają możliwość wielozadaniowości, pomagają wzmocnić pewność siebie, poczucie własnej wartości i motywacji.

Zapraszam do zapisów
606 408 868

Monika

Monika Habdas

Masz pytania? Chcesz skorzystać z zajęć hiposensoryki? Napisz lub zadzwoń
606 408 868 -  Monika (oligofrenopedagog, terapeuta)
#Konie #hipoterapia #hiposensoryka®