Terapie dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Prowadzimy różne terapie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jedną z nich jest hipoterapia z hiposensoryką®. Hipoterapia to forma terapii, która wykorzystuje konie jako narzędzie terapeutyczne. Jest to metoda, która ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów poprzez interakcję z końmi. Hipoterapia jest szczególnie skuteczna w przypadku osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami ruchu, problemami emocjonalnymi czy behawioralnymi. W trakcie sesji hipoterapii, pacjent pod opieką specjalisty wykonuje różne ćwiczenia na koniu, które pomagają mu poprawić równowagę, koordynację, siłę mięśniową, a także zwiększyć pewność siebie i samoocenę. W Fundacji Moniki Habdas hiposensoryka® jest jednym z kluczowych elementów naszej działalności, pomagającym wielu osobom odnaleźć radość i cel w życiu.

dziewczynka przytulona na koniu


koń z obręczą na uchu

Hiposensoryka®

Hiposensoryka® to autorska forma terapii, która łączy w sobie hipoterapię z elementami terapii integracji sensorycznej, terapii ręki oraz logopedii. Ta forma terapii okazuje się szczególnie efektywna w przypadku dzieci i młodzieży z trudnościami sensorycznymi, autyzmem, ADHD czy kłopotami emocjonalnymi. Podczas sesji hiposensoryki®, pod czujnym okiem terapeuty pacjent wykonuje różnorodne ćwiczenia, często w formie zabawy, z udziałem koni, które wspomagają rozwój percepcji sensorycznej, koordynacji, równowagi, a także wzmacniają zdolność skupienia się i relaksacji.

Zapisz się


Hipoterapia

Hipoterapia - to forma terapii ruchowej, której podstawowym elementem jest kontakt z koniem. Ma zastosowanie w każdym wieku. Kontakt ze zwierzęciem, które nie ocenia i przyjmuje nas bezwarunkowo a przy tym jest, mimo swojej wielkości, łagodne daje ogromne korzyści. Pozwala nie tylko oswoić lęki, ale doświadczyć niecodziennych wrażeń, a także pomaga uwierzyć w siebie i własne siły oraz możliwości. Wspiera rozwój nie tylko fizyczne, ale również psychiczny a zwłaszcza emocjonalny.

Zapisz się

chłopiec na koniu


dzieci na macie ćwiczące z piłką

Terapia SI - Terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Huśtanie, zabawy z piłką, balansowanie, kontakt z różnymi fakturami stymuluje układ nerwowy i mózg dziecka do nauki właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń, jakie płyną z różnych zmysłów do ośrodkowego układu nerwowego. Terapeuta tak organizuje przestrzeń i zabawy, aby dziecko miało stworzone jak najlepsze warunki do adaptacji. Dobrze prowadzona terapia SI kontrolowanie stymuluje wszystkie systemy zmysłowe celem poprawy funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

Zapisz się


Terapia Ręki 

Terapia Ręki - ma na celu usprawnienie całej ręki: od barku aż po palce. Ale to nie tylko ćwiczenia dłoni oraz udoskonalenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców - to również wsparcie rozwoju całej kończyny górnej oraz ogólnej motoryki. My terapię ręki wzbogacamy o elementy integracji sensorycznej w myśl zasady " od ogółu do szczegółu". Trudno wymagać precyzyjnych ruchów gdy zaburzone są całościowe aspekty funkcjonowania.

Zapisz się

ćwiczenia manualne dla dziecka